Politica de confidentialitate GDPR

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. Divus Winery S.R.L. cu sediul în Constanta, Loc. Navodari, Str. Depozitelor Nr.2 A, Biroul Nr.3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanta, la nr.J13/2341/2019 , cod fiscal RO41283559, având email sales@divus.wine vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Divus Winery S.R.L (denumită în continuare Divus Winery) și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Ne propunem să protejăm datele dumneavoastră să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate. Divus Winery S.R.L. înțelege obligațiile care îi revin față de dumneavoastră ca persoană vizată și dorește să vă ajute să înțelegeți cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră.

Această notă de informare are scopul de a vă explica modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și modul în care ne asigurăm că aceste date sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind cu caracter personal care este aplicabilă.

Deoarece legislația în acest domeniu se schimbă rapid și noi vom revizui această notificare în acord cu noile reglementări.


CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM

Pentru desfășurarea serviciilor specifice divus.ro, pentru respectarea prevederilor legale dar și pentru organizarea eficientă a activității noastre, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date personale și detalii de contact cum ar fi: nume și prenume, adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil; adresă de email.

Detalii de plată cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi deținut de altă persoană decât dumneavoastră, dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); data expirării cardului bancar.

Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.

Date de identificare online referitoare la adresa I.P., numărul MAC al plăcii de bază, prelucrate în momentul accesării paginii noastre web. Pentru detalii referitoare la modul în care cookie-urile prelucrează aceste date, vă invităm să citiți Politica noastră de cookie.SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În principal, informatii pe care le procesăm provin direct de la dumneavoastră în momentul în care accesați unul din serviciile noastre. Vom solicita doar informațiile strict necesare asigurării cadrului comercial obligatoriu în astfel de situații, precum și informații ce țin de organizarea și desfășurarea activității.

Colectarea datelor se realizează:
-                  Direct de la persoana vizată prin email, prin completarea formularelor de contact sau de comandă, la momentul întocmirii unei oferte ori închierii tranzacției;

-                  Prin intermediul unui intermediar (de ex. când accesați o aplicație parteneră ce transmite datele dumneavoastră în vederea unei cereri de ofertă);

-                  În cazul datelor cu caracter profesional identice cu cele personale, când sunt comunicate de către angajatorul dumnevoastră în vederea stabilirii unei relații comerciale.

În principal solicităm datele de contact, datele personale și informațiile financiare necesare tranzacțiilor, pentru identificarea dumneavoastră și desfășurarea unui contract comercial.

Există cazuri când informațiile provin de la partenerii noștri. În acest caz, ne rezumăm la prelucrarea datelor de contact și datelor personale strict necesare desfășurării activității, pentru a vă facilita accesul în cele mai bune condiții la serviciile și produsele Divus Winery.

Indiferent de sursa de unde provin datele cu caracter personal, ele vor fi procesate cu maximă confidențialitate și cu asigurarea securității acestora.

TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (altele decât datele sensibile)

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele sensibile, prin prisma obligațiilor legale (de ex. Datele cu caracter personal referitoare la datele de facturare), în baza unei relații comerciale  sau premergătoare acestuie, în baza interesului nostru legitim (de ex. organizarea clienților într-un sistem de evidență pentru un contact facil) precum și în baza unui consimțământ expres al dumnevoastră (de ex. dorim sa lansăm o campanie de marketing pentru promovarea unui anumit serviciu).

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

În cadrul activității noastre nu prelucrăm date cu caracter sensibil ( de ex. date privind starea de sănătate, date privind apartenența la un sindicat etc.)

PRELUCRAREA DATELOR MINORILOR

VALURILE DUNĂRII nu prelucrează date ale minorilor, deoarece serviciile noastre se adresează doar persoanelor majore, conform legii. De aceea, nu încurajăm și depunem toate eforturile, astfel încât persoanele minore să nu aibe acces la ele.

SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ.

Prelucrarea datelor cu carcater personal se realizează în următoarele scopuri:
a)              Accesul și utilizarea divus.ro
Pentru a beneficia de Serviciile noastre trebuie să accesați platforma divus.ro . Puteți fi doar vizitator ce lansează o comandă ori utilizator înregistrat, pentru o gestiune mai buna a contului dumneavoastră. Indiferent de situație suntem nevoiți să prelucrăm datele dumneavoastră de identificare online sau datele necesare accesării contului.

Prelucrarea datelor o facem în baza art. 6 alin.  1 lit. b) din RGPD respectiv – necesitatea încheierii sau executării unui contract (care include și etapa premergătoare încheierii unui contract, inclusiv prezentarea și ofertarea produselor și serviciilor).

În cazul în care doar vă înregistrați pe platforma noastrp, fără a efectua comenzi sau a o utiliza în scop comercial, prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră expres, astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. 1 lit.a) din RGPD.

b)             Realizarea unei tranzacții comerciale
În momentul în care v-ați decis care ar fi produsele și serviciile dorite, puteți lansa o comandă fie în calitate de vizitator fie ca și utilizator înregistrat. În ambele situații vom avea nevoie de datele dumneavoastră de identificare, de contact, dar și informații financiare privind validare tranzacției

Temeiul prelucării il constituie pe de o parte art. 6 alin.  1 lit. c) din RGPD respectiv – obligația respectării unei prevederi legale (în special în ceea ce privește reglementările privind tranzacțiile online) dar și art. 6 alin.  1 lit. b) din RGPD respectiv – necesitatea încheierii sau executării unui contract.

c)              Comunicarea dintre părți
Pentru înregistrarea în cadrul platformei, pentru utilizarea serviciilor noastre, inclusiv cele referitoare la stadiul comenzii de exemplu, vă vom transmite informații prin email sau mesaje text (SMS). Din acest motiv suntem nevoiți să prelucrăm datele de identificare și contact. Temeiul prelucrării este dat de obligația noastră contractuală de a permite accesul și utilizarea platformei iar din punct de vedere al RGPD ne încadrăm în prevederile art. 6 alin.  1 lit. b) respectiv – necesitatea încheierii sau executării unui contract.

d)              Comunicări de marketing
Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăţi privind serviciile disponibile, abonare la newsletter sau furnizarea alte informaţii care v-ar putea interesa, se bazează doar pe consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin. 1 lit.a) din RGPD.

Deci, dacă doriți să primiți din partea noastră oferte sau să fiți la curent cu ultimele produse, puteți să ne comunicați datele de contact (adresă email) pentru a fi incluși în baza noastră de date. Bineînțeles ca aceste comunicări nu sunt obligatorii și puteți oricând să vă retrageți acordul dat.

e)              Review-uri și social media
Opinia dumneavoastră e foarte importantă pentru noi, pentru modul în care trebuie să răspundem solicitărilor și cerințelor dumneavoastră, motiv pentru care aveți ocazia să ne lăsați impresii, comentarii sau păreri referitoare la serviciile noastre sau la produsele comercializate în cadrul platformei sau direct pe paginile de Social media (Facebook, Instagram, Youtube etc.).

În cadrul paginii noastre puteți lăsa review-uri referitoare la produse prin accesarea paginilor de prezentare a acestora, fără a fi necesară înregistrarea prealabilă. Singura prelucrare de date este cea referitoare la înregistrările de tip cookies, despre care puteți citi aici.

Dar dacă decideți să lăsați review-uri pe unul din canalele de social media utilizat de noi, vă  reamintim că fiecare din acestea are o Politică de confidențialitate proprie, pe care vă sfătuim să o studiați pentru a vă informa despre modul în care prelucrează datele. Noi vom prelucra doar informațiile relevante transmise de către acest tip de canal de promovare, dar ele de obicei sunt anonimizate și sub formă statistică. În toate aceste cazuri prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin. 1 lit.a) din RGPD dar și pe art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Divus Winery sau de o parte terță.

f)               Customer care
Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări cu scopul de a obţine opinii referitoare la serviciile noastre având scopul de a îmbunătății produsele și serviciile noastre  (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor sau produselor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră, sunt doar câteva din exemplele pentru care prelucrăm datele dumenavoastră în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Divus Winery  sau de o parte terță.

g)              Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale
Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, contabilitate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune. - art. 6 alin. 1 lit.c) din RGPD

h)             Gestiunea financiară
Eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană in numele dumneavoastră; recuperarea debitelor (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe); transmiterea de notificări și corespondență comercială, elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire la contracte se întemeiază pe art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD – respectarea unei prevederi legale dar si pe art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Divus Winery  sau de o parte terță.

i)               Soluţionarea disputelor
Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute ce vă privesc direct sau în care sunteți parte reprezintă o prelucrare în interesul elgitim al societății și se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.

CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România).

În cazul în care suntem nevoiți să divulgăm aceste date, categoriile identificate de destinatari sunt:

Colaboratori – operatori asociați -  în vederea desfășurării unui contract comercial în care sunteți parte ori premergător acestuia. De exemplu, societatea de curierat care vă livrează produsele la adresa stabilită.

Site-urile partenere – prin accesarea link-urilor care duc spre rețelele de socializare sau prin participarea la diverse acțiuni și concursuri desfășurate pe acest tip de platforme. Platforma noastră poate furniza linkuri către website-uri pe care nu le controlăm. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor site-uri și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

Autorități publice din orice domeniu – în acord cu legislația aplicabilă. În general transmitem către Administrația Finanțelor Publice date cuprinse în evidențele contabile.

Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri, din România sau din cadrul Uniunii Europene – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga însă să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile – aceștia prestează anumite servicii pentru noi.

Orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru  în instanță.

Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, SEO, design, etc..

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.


CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DVS. CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

PRELUCRAREA DATELOR ÎN SCOP DE MARKETING
Plug-in-uri social
Atunci când utilizăm așa-numitele „plugin-uri sociale” de pe rețelele de socializare precum Meta Platforms Ireland Limited sau Twitter pe site-ul nostru web, le integrăm după cum urmează: Atunci când vizitați site-ul nostru web, plugin-urile sociale sunt dezactivate, ceea ce înseamnă că nu se transmite date operatorilor acestor rețele. Dacă doriți să utilizați una dintre rețele, faceți clic pe respectivul insert social pentru a stabili o conexiune directă cu serverul rețelei respective. Dacă aveți un cont de utilizator la rețea și sunteți conectat atunci când activați plug-in-ul social, rețeaua poate corela vizita dvs. cu site-ul nostru web cu contul dvs. de utilizator. Dacă doriți să preveniți acest lucru, vă rugăm să vă deconectați de la rețea înainte de a activa plug-in-ul social. Atunci când activați un plugin social, rețeaua transferă conținutul care devine disponibil ca rezultat direct în browserul dvs., care îl încorporează în site-ul nostru. În această situație, pot avea loc și transferuri de date care sunt inițiate și controlate de rețeaua socială respectivă. Conexiunea dvs. la o rețea de socializare, transmiterea datelor între rețea și sistemul dvs. și interacțiunile dvs. pe această platformă sunt reglementate exclusiv de politica de confidențialitate a rețelei în cauză. Atunci când faceți clic pe linkul către o ofertă sau activați un plug-in social, datele cu caracter personal pot fi transferate către furnizori din țări care nu fac parte din Spațiul Economic European și care, în opinia Uniunii Europene („UE”), nu garantează un „nivel adecvat de protecție” care să respecte standardele UE pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți acest lucru înainte de a face clic pe un link sau de a activa un plug-in social, inițiind astfel transferul datelor dvs. Plug-in-ul social rămâne activat până când îl dezactivați sau ștergeți modulele cookie.

Hărți Google
Pe site-urile noastre, utilizăm oferta Google Maps pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru optimizarea ofertei noastre online, așa cum este definită la art. 6 alin. 1 S. lit. f din GDPR). Acest lucru ne permite să afișăm hărți interactive direct pe site-ul web și vă permite să utilizați funcția de hartă în mod convenabil, de exemplu, atunci când utilizați dispozitivul nostru de stocare. Atunci când vizitați site-ul web, Google primește adresa dvs. IP și informațiile pe care le-ați vizitat sub-pagina relevantă a site-ului nostru web. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă sunteți conectat la un cont de utilizator furnizat de Google sau dacă nu există un astfel de cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, datele dvs. cu caracter personal vor fi corelate direct cu contul dvs. Dacă nu doriți stabilirea unei corelații cu profilul dvs. Google, trebuie să vă deconectați înainte de a activa butonul. Google stochează datele dvs. ca profiluri de utilizator și le utilizează în scopul publicității, al cercetării de piață și/sau al designului orientat spre cerere al site-ului său. O astfel de analiză este efectuată, în special (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt conectați), pentru a oferi publicitate orientată spre cerere și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dvs. pe site-ul nostru. Aveți dreptul de a vă opune creării acestor profiluri de utilizator și trebuie să contactați Google pentru a vă exercita acest drept. Informații suplimentare despre scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor și prelucrarea acestora de către furnizorul plug-in-ului pot fi găsite în politica de confidențialitate a furnizorului. Aici puteți găsi informații suplimentare despre drepturile dvs. și opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității dvs.:https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. 

Utilizarea Google reCAPTCHA
Pe acest site, utilizăm și funcția reCAPTCHA a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda („Google”). Această caracteristică este concepută pentru a proteja site-ul nostru împotriva atacurilor bazate pe tehnologii de ultimă generație, în special pentru a distinge dacă o intrare este efectuată de o persoană fizică sau este frauduloasă prin intermediul prelucrării automate și automate. Serviciul include prelucrarea solicitării web, adresa IP, tipul de browser, limba browserului, data și ora solicitării dvs. și unul sau mai multe module cookie care pot identifica browserul dvs. Prelucrarea se efectuează în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD pe baza interesului nostru legitim de a stabili responsabilitatea individuală pe internet, evitând abuzul și spamul și protejând site-ul nostru împotriva atacurilor. Ca parte a utilizării Google reCAPTCHA, datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, transferate către serverele Google LLC. din SUA și celelalte companii ale Google Group din întreaga lume. Informații suplimentare despre Google reCAPTCHA și politica de confidențialitate Google pot fi găsite la: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Google la: data-access-requests@google.com.

Plug-in-uri sociale de la Meta Platforms Ireland Limited și Google Ireland Limited
Site-urile noastre web pot utiliza plugin-uri sociale de la Meta Platforms Ireland Limited (Irlanda). Când vizitați o pagină care conține un astfel de plug-in și este activată, browserul dvs. se conectează la furnizorul plug-in-ului și conținutul este încărcat din aceste pagini. Prin urmare, vizita dvs. pe acest site web poate fi urmărită de Meta Platforms Ireland Limited și Google Ireland Limited, chiar dacă nu utilizați în mod activ funcția de plug-in social. Dacă aveți un cont de Facebook sau Google, puteți utiliza un astfel de plug-in social pentru a partaja informații cu prietenii dvs. Nu avem nicio influență asupra conținutului plug-in-urilor și asupra transmiterii de informații. Meta Platforms Ireland Limited furnizează informații detaliate despre domeniul de aplicare, natura, scopul și prelucrarea ulterioară a datelor dvs. la https://www.facebook.com/about/privacy. Aici, puteți găsi informații suplimentare despre drepturile și opțiunile de setări pentru protejarea confidențialității dvs.

Instagram
Acest site web integrează și plug-in-uri de pe rețeaua de socializare Instagram („Instagram”). Instagram este un serviciu oferit de Meta Platforms Ireland Limited (Irlanda). Puteți recunoaște plug-in-ul Instagram prin „butonul Instagram” de pe pagina noastră. Dacă faceți clic pe butonul „Instagram” în timp ce vă conectați la contul dvs. de Instagram, puteți conecta conținutul paginilor noastre la profilul dvs. de Instagram. Acest lucru permite ca Instagram să coreleze vizita dvs. cu paginile noastre cu contul dvs. Vă rugăm să rețineți că nu cunoaștem conținutul datelor transmise sau utilizarea acestora de către Instagram. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy.

EVALUAREA DATELOR DE UTILIZARE („TRACKING”) ȘI A INFORMAȚIILOR LEGATE DE UTILIZARE („(RE)TARGETING”)

Aspecte generale
Dorim să adaptăm conținutul site-ului nostru cât mai aproape posibil de interesele dvs. și, astfel, să îmbunătățim serviciile pe care vi le oferim. Utilizăm așa-numitele tehnologii de urmărire pentru a identifica preferințele de utilizare și zonele deosebit de populare ale site-ului. Utilizăm așa-numitele tehnologii de (re)targeting, astfel încât să putem adapta marketingul online (de ex. publicitatea prin bannere) mai exact la interesele dvs. legate de utilizare. Acestea sunt citite și utilizate atunci când vizitați alte site-uri care lucrează cu furnizorii acestor tehnologii de (re)targeting pentru a vă furniza informații care sunt legate cât mai mult posibil de interesele dvs. Când sunt utilizate tehnologiile menționate anterior, modulele cookie de pe site-ul nostru și (în cazul tehnologiei de (re)targeting) de pe site-urile colaboratorilor externi vor înregistra interesul dvs. față de produsele și serviciile noastre. Aceasta implică utilizarea unor identificatori aleatorii (așa-numitele ID-uri de module cookie), pe care noi nu îi asociem cu numele, adresa sau informațiile similare, chiar dacă aceste informații ne sunt cunoscute (de ex., în urma unei relații contractuale existente), cu excepția cazului în care v-ați exprimat consimțământul în acest sens.

Google Analytics (versiune de bază)
În scopul proiectării site-ului web în conformitate cu cerințele și al optimizării continue a acestuia pe baza art. 6, par. 1, S 1 lit. f din GDPR, folosim versiunea de bază a Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Ireland Limited. („Google”). Google Analytics utilizează module cookie (fișiere text) care sunt stocate pe computerul dvs. și ne permit să analizăm utilizarea de către dvs. a site-ului web. Google va utiliza aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web și pentru a compila rapoarte despre activitatea site-ului web. Google prelucrează datele colectate prin utilizarea „versiunii de bază” a Google Analytics exclusiv pe baza instrucțiunilor noastre și în scopurile noastre. În măsura în care datele colectate prin intermediul Google Analytics sunt utilizate pentru tehnologiile publicitare ale Google (de exemplu, Google Remarketing) și, în acest caz, sunt prelucrate de Google și în scopuri proprii și/sau în scopuri terțe, această prelucrare va avea loc numai dacă v-ați dat consimțământul pentru utilizarea acestei tehnologii publicitare pe site-ul web. Acest site web utilizează Google Analytics cu extensia „_anonymizeIp()”. Acest lucru permite procesarea ulterioară a adreselor IP într-o formă prescurtată, excluzând astfel posibilitatea ca adresele prescurtate să fie identificabile personal. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie selectând setările corespunzătoare din browserul dvs. Vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site. De asemenea, puteți împiedica colectarea de către Google a datelor generate de modulul cookie și referitoare la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP) și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plug-in-ul de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. În cazurile excepționale în care datele cu caracter personal sunt transferate în SUA, am convenit așa-numitele clauze contractuale standard cu Google Ireland Limited. Temeiul juridic pentru utilizarea Google Analytics este art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR.

Marketing Google
Utilizăm numai produse de marketing Google (de ex., Search Ad and Display & Video 360) cu consimțământul dvs. expres, pe care îl puteți declara făcând clic pe butonul „Sunt de acord” din bannerul privind modulele cookie al site-ului web. Stocăm consimțământul dvs. într-un modul cookie pe dispozitivul dvs., astfel încât să nu vi se solicite consimțământul de fiecare dată când vizitați site-ul nostru web și, de asemenea, îl stocăm pe serverele noastre, împreună cu adresa IP și ora, din motive legale; vom șterge aceste informații sau vom restricționa prelucrarea acestora dacă vă retrageți consimțământul. Google utilizează date cu caracter personal pentru a personaliza reclamele, iar modulele cookie pot fi utilizate atât pentru publicitate personalizată, cât și pentru publicitate nepersonalizată. Informații suplimentare sunt disponibile la https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Edrone.me
Pe site-ul nostru folosim tehnologii pentru a urmări acțiunile întreprinse de utilizatori/clienți, urmărind astfel coduri de urmărire edrone – în scopul analizării statisticilor site-ului, precum și în scop de marketing, doar pentru campanii de e-mailuri, sms, social media, lansate sau indicate prin sistemul edrone. Furnizorul acestui sistem este Edrone Sp. z o.o., 1 Lekarska St., 31-203 Krakow, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197.

Instrumente de afaceri Facebook și Manager de publicitate Facebook, partajarea datelor evenimentului
Utilizăm Facebook Business Tools și Facebook Ads Manager, care sunt furnizate de Meta Platforms Ireland Limited (Irlanda). Acestea ne permit să definim când și unde trebuie plasate reclamele pe Facebook, Instagram și pe site-uri web și să urmărim cât de reușite sunt campaniile noastre publicitare. În acest context, dezvăluim așa-numitele „date despre evenimente” pentru direcționarea campaniilor noastre publicitare cu consimțământul pe care l-ați acordat prin intermediul bannerului nostru privind modulele cookie, Articolul 6 alin. 1 S. 1 lit. f din GDPR. Aceste date sunt partajate numai în formă criptată. Acestea includ, în special, adresa dvs. de e-mail, codul poștal și orașul. Terții, inclusiv Meta Platforms Ireland Limited, pot utiliza module cookie, semnalizatoare web și alte tehnologii de stocare prin intermediul instrumentelor comerciale Facebook pentru a înregistra sau a obține informații de pe site-urile noastre web și de pe alte site-uri web de pe internet și apoi pentru a utiliza aceste informații pentru a furniza soluții de măsurare și direcționarea reclamelor.

Prezența noastră pe rețelele de socializare
De asemenea, menținem prezența companiei pe rețele de socializare, cum ar fi Facebook și Instagram, la care am adăugat un link către site-ul nostru. Când accesați rețelele și platformele relevante, se aplică termenii și condițiile și instrucțiunile de prelucrare a datelor ale operatorilor respectivi, asupra cărora nu avem nicio influență. Când faceți acest lucru, datele pot fi prelucrate și în afara Uniunii Europene. Meta Platforms Ireland Limited și suntem „operatori asociați” pentru anumite prelucrări pe Facebook. Notificările noastre de confidențialitate de pe rețeaua socială respectivă vă vor oferi mai multe informații.

CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsă intre 6 luni si 11 ani (în cazul documentelor contabile). Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de anterior retragerii.

Pentru a afla mai multe detalii referitoare la perioada de stocare, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj cu întrebările dumneavoastră punctuale la adresa de corespondență din antet sau direct Responsabilului cu Protecția Datelor.


SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

În vederea asigurării securității datelor cu caracater personal, în special referitoare la prelucrarea, stocarea,  accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale acestora am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.

Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.

Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea și/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / pseudoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, nu putem garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

Aveți posibilitatea, în condițiile prevăzute de către RGPD, să exercitați următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat  
Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care sunteți îndreptățiți să le primiți.

Dreptul de acces la date
Vă rugăm să ne contactați dacă doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum gestionate.

Aveți dreptul să va exercitați acest drept oricând iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data înregistrării cererii, cu excepția cazului în care cererea este nefondată, excesivă sau există indicii conform cărora va fi necesară o perioadă mai mare de timp pentru rezolvarea solicitării.

În cazul în care solicitările dumneavoastră devin excesive și au o frecvență ridicată, ne rezervăm dreptul de a putea solicita un tarif pentru emiterea informațiilor. Aveți dreptul de a efectua cereri privind modul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, gratuit, cel puțin o dată pe an.

Dreptul de rectificare
Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării.

Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.

Dreptul de ștergere
Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dumneavoastră  personale într-un număr specific de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dat).

Unde este posibil se vor respecta toate aceste cereri, deși unele detalii fac parte din dosarele permanente ale Companiei noastre,  care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dumneavoastră dar trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora, și doar în limitele impuse de lege.

Dreptul la portabilitatea datelor
Datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil, în funcție și de posibilitățile societății.

Dreptul de opoziție
Dacă putem, vom opri procesarea datelor dumneavoastră dacă vă opuneți procesării bazate pe un interes legitim sau dacă, în situația dumneavoastră personal, apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea).

Vom opri procesarea datelor dumneavoastră dacă vă opuneți procesării în scopuri de cercetare și statistici.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția celor referitoare la automatizarea proceselor necesare privind încheierea sau executarea unui contract.


CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

În general, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați, ori în anumite cazuri să le prestăm limitat. (de ex. nu sunteți obligat să furnizați un număr de telefon de contact, dar lipsa acestuia poate îngreuna procesul de livrare al produselor)

În cazul în care furnizarea datelor este o obligație legală, nefurnizarea datelor duce la imposibilitatea desfășurării activității și restricționarea serviciilor oferite (de ex. nu ne comunicați datele necesare efectuării facturilor fiscale).

EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

La fel ca multe companii, uneori folosim un process decizional automatizat pentru a vă oferi servicii mai rapide, mai bune, mai coerente și mai corecte.

Procesul decizional automatizat se referă la luarea unei decizii folosind tehnologia, fără implicarea unei persoane. Un astfel de proces reprezintă încheierea unui contract la distanță pentru serviciile noastre.

Nu vom prelucra datele dumneavoastră decât în scopul încheierii sau executării unui contract, astfel cum este prevăzut în art. 22 alin. 2 lit a) din RGPD. De aceea, în calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii din partea noastră privind crearea de profiluri sau alte tipuri de prelucrări care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepția celor prevăzute la art. 22 alin 2 lit a) din RGPD.


CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm prin intermediul platformei Divus.ro .

Această notă nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele prestate de partenerii noștrii, postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod.


MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă din când în când. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans şi nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.

De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă ce poate fi pusă la dispoziția dumneavoastră, la cerere, pe care să o puteți consulta.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. Referitoare la prelcurarea datelor cu caracter personal, ori dacă doriți mai multe informații privind modul în care prelucrăm aceste date, vă rugăm să ne contactați la adresa Divus Winery  S.R.L. cu sediul în Constanta, loc. Navodari str. Depozitelor Nr.2A birnou nr.3, email sales@divus.wine.


De asemenea, e bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web: www.dataprotection.ro.


Divus Winery S.R.L.
ultima actualizare 19.01.2023

Formular de contact